(PL)- Chiều 7-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Theo VOV, tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tại kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, hai thủ tướng của hai nước chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thảo luận và thống nhất các biện pháp triển khai có hiệu quả các tuyên bố chung Việt Nam-Lào và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, phấn đấu đưa quan hệ hợp tác về kinh tế-xã hội giữa hai nước không ngừng phát triển.

TNT