(PL)- Theo Cục Thống kê TP.HCM, tháng 5, nhiều ngành kinh tế tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Theo thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xuất khẩu gạo tháng 5 tiếp tục tăng 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái...

Đối với chương trình kích cầu thông qua đầu tư của TP.HCM, hết tháng 5 đã có 16 dự án được xem xét, quyết định cho vay với tổng vốn đầu tư 2.892 tỷ đồng.

PV