Số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là 90, trong đó có 50 hồ sơ tự ứng cử, 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP là 203, trong đó 175 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 28 người tự ứng cử.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, lưu ý với ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, là trong quá trình hiệp thương phải đảm bảo đúng quy định, khách quan, chặt chẽ và công bằng. Ông Năng đã hứa sẽ làm đúng như bà Tâm lưu ý.

TP.HCM có 50 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội - ảnh 1
Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhận hồ sơ ứng cử từ Ủy ban Bầu cử TP. Ảnh: TÁ LÂM

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến phân bổ cho TP.HCM là 30 (trong đó có 16 đại biểu ở TP, 14 đại biểu do trung ương giới thiệu). Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV như sau: Số ứng viên TP.HCM giới thiệu là 46 người (bầu ra 16 đại biểu Quốc hội), trong đó ứng viên cơ quan tư pháp ba người, đại biểu tự ứng cử hai người.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Hoàng Năng cho biết chiều 17-3, Mặt trận sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Đến ngày 27-4, danh sách ứng cử viên sẽ được công bố.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 13-3, TP.HCM đã kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.