TP.HCM: Giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII
(PL)- Sáng 29-6, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII.

Gần 500 đại biểu là cán bộ chủ chốt của TP đã trao đổi, cân nhắc và tiến hành bỏ phiếu lựa chọn năm ủy viên chính thức và ba ủy viên dự khuyết để giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XII. Kết quả kiểm phiếu bầu chọn sẽ được công bố chính thức tới đây.

TP.HCM: Giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII - ảnh 1

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của TP.HCM vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: BÌNH MINH

“Chúng ta phải hết sức khách quan, công tâm trong việc giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn vào BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đó là những cán bộ hết lòng phụng sự Tổ quốc, gắn bó mật thiết với dân, trọng dân, tin dân, thương dân, biết lo cho dân. Những người được giới thiệu phải đủ đức, đủ tài, có trí tuệ, tầm nhìn chiến lược để điều hành và thực thi tốt công việc, đặc biệt là những người có khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm” - ông Lê Thanh Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM) nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng lưu ý việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo tính kế thừa và phát hiện nhân tố mới có triển vọng, đảm bảo cơ cấu hợp lý đối với cán bộ ứng cử về độ tuổi, thành phần dân tộc...

BÌNH MINH