Theo đó, chủ tịch UBND TP sẽ ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại (cơ quan tham mưu) thực hiện đối thoại. Riêng với các vụ việc phức tạp đã qua đối thoại với người đứng đầu cơ quan tham mưu nhưng người khiếu nại chưa đồng ý thì chủ tịch UBND TP sẽ xem xét, quyết định cho phó chủ tịch UBND TP tổ chức đối thoại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Theo UBND TP, số lượng đơn khiếu nại của toàn TP trong năm 2012 thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp là 5.283 đơn, cao gấp nhiều lần các địa phương khác. Do đó, nếu chỉ có chủ tịch UBND TP chủ trì tổ chức đối thoại tất cả vụ việc thì sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động điều hành kinh tế-xã hội và số lượng đơn từ khiếu nại tồn đọng sẽ tăng do không giải quyết kịp.

THU HƯƠNG