(PL)- UBND TP.HCM vừa quyết định tổ chức buổi mít-tinh kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi mít-tinh sẽ được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất vào lúc 7 giờ ngày 1-2 và được truyền hình trực tiếp.

Trong buổi mít-tinh sẽ có chương trình nghệ thuật truyền thống, phần diễu binh và diễu hành nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của hơn bốn ngàn người. Bên cạnh đó là hoạt động họp mặt truyền thống các gia đình liệt sĩ, triển lãm các chuyên đề về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân...

H.YẾN