(PL)- Từ nay đến cuối năm, UBND TP giao các cơ quan thuế tiếp tục khai thác nguồn thu; truy thu thuế và cắt lỗ đối với doanh nghiệp khai báo không trung thực; xử lý thu hồi nợ thuế, không để tăng thêm số nợ thuế mới…

Đó là chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 21-10 trong nỗ lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2013.

UBND TP cũng giao Ban Chỉ đạo Đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước TP tổ chức giao ban hằng tháng để xem xét, giải quyết các khó khăn, kiến nghị của các đơn vị. Ngoài ra, giao UBND các quận, huyện, sở, ngành hỗ trợ đôn đốc thu tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào ngân sách Nhà nước. TP cũng đề nghị các ngành chức năng tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

N.ĐỨC