Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chúc mừng và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá công lao và những đóng góp to lớn của hai người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn hai nguyên phó thủ tướng trong thời gian công tác tại Chính phủ đã có những đóng góp to lớn vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; mong muốn hai ông tiếp tục có những ý kiến đóng góp tâm huyết đối với các hoạt động của Chính phủ, cũng như hoạt động lãnh đạo chung của Đảng và Nhà nước.

Trao huân chương Hồ Chí Minh cho hai nguyên phó thủ tướng  - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN

“Chính phủ hứa sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

TX (Theo chinhphu.vn)