Buổi sáng, trung ương thảo luận về đề án “Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, trung ương nghe hai báo cáo chuyên đề: Về tình hình biển Đông gần đây và chủ trương, biện pháp của ta; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.