Theo chinhphu.vn và TTXVN, buổi sáng 10-10, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Trung ương thảo luận về 'tự diễn biến, tự chuyển hóa' - ảnh 1Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII sẽ họp từ ngày 9-10 đến ngày 15-10.