(PL)- Tại cuộc họp báo công bố Luật Thi hành án hình sự sáng qua (8-7), Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an Nguyễn Ngọc Anh cho biết cơ quan chức năng dự kiến ban hành khoảng 30 văn bản hướng dẫn thi hành luật nói trên, trong đó có chín thông tư liên tịch. Luật Thi hành án hình sự sẽ có hiệu lực từ 1-7-2011.

Sáng cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước công bố ba luật khác được thông qua tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII là Luật Nuôi con nuôi, Luật An toàn thực phẩm và Luật Trọng tài thương mại.

ĐỨC MINH