Sở dĩ quần chúng ấn tượng vì mở đầu lời tự kiểm ấy ông Duyệt đã cam kết là “nói với tinh thần trách nhiệm chứ không phải đứng ngoài cuộc”. Trách nhiệm ấy thể hiện ngay ở việc tự nhận “những gì còn chưa thành công, chưa tốt, những khuyết điểm của ngày hôm nay có trách nhiệm của chúng tôi trước đây đã chưa làm được”!

Do vậy, trước thực tế “gần 4 triệu đảng viên mà sức chiến đấu, tính cách mạng không được như trước”; “tiêu cực, tham nhũng, khuyết điểm trong Đảng ngày càng trầm trọng”, ông Duyệt kể những ngày này “tôi thấy không thể không suy nghĩ”. Theo ông, các Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI “đều đề cập đến vấn đề phải cảnh giác với mặt trái của cơ chế thị trường, đều nhấn mạnh đến tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, mất dân chủ của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2 khóa VIII) đã ra nghị quyết chuyên đề nêu khá sâu sắc, không kém gì ở Hội nghị Trung ương 4 vừa rồi”...

Nhưng sau đó thì việc ấy chẳng làm được bao nhiêu và đó là vấn đề khiến ông Duyệt day dứt, suy nghĩ. Theo ông Duyệt, muốn chỉnh đốn thành công Đảng phải tạo cơ chế, quy chế để triển khai thực hiện phản biện xã hội, phát huy dân chủ, khắc phục quan liêu xa dân. “Có quy chế phản biện cho Mặt trận thì mới phát huy được sức mạnh, chỉ ra được cái đúng, cái sai. Nhiều khi chỉ ra được những người tham nhũng, tiêu cực lại do quần chúng phát hiện, do tố giác” - ông Duyệt nhấn mạnh. Cho nên, ông “đề nghị là bỏ phiếu tín nhiệm với cả cấp cao của Đảng, của Nhà nước. Một nhiệm kỳ cũng nên bỏ phiếu tín nhiệm một lần vào giữa nhiệm kỳ”, bởi đó là “sự khuyến khích, cổ vũ cái tốt, đồng thời răn đe, nhắc nhở, giáo dục với những người được tín nhiệm thấp”.

Tự kiểm của người từng là lãnh đạo cấp cao trong Đảng khá dài, song đã toát lên tâm huyết, sự chân thành và trách nhiệm từ những kinh nghiệm thực tế quý báu. Mà trong đó có một kinh nghiệm rất lớn nữa là nếu chỉ “nói hay” thì sẽ lại “ném đá xuống ao bèo tấm” mà điều cốt yếu là “cách làm, kế hoạch triển khai… cho thật rõ ràng”!

PHAN MAI