(PL)- Theo chương trình của kỳ họp Quốc hội, trong tuần (từ ngày 27-10 đến 1-11), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức trình Quốc hội chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra về dự án trên.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế-xã hội; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2011-2015.
Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chính phủ về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và thảo luận đối với các dự thảo: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), dự thảo Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân...

THÀNH VĂN