Theo đó, giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan khác xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thí điểm “Tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú dưới 26 tuổi, có trình độ đại học bổ nhiệm phó chủ tịch UBND xã để tăng cường cho các xã nghèo trong tỉnh” trong thời gian 2010-2015.

Theo T.Q.Nam (TNO)