Theo TTXVN, ông Sami Al Basheer Al Morsid, Giám đốc Viễn thông Quốc tế nói tại Hội nghị cấp bộ trưởng Viễn thông tiểu khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 11-12.

Diễn đàn thảo luận về phát triển bền vững; tạo môi trường thuận lợi cho viễn thông và công nghệ thông tin phát triển; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường thể chế, tổ chức và bộ máy quản lý...

Diễn đàn là sáng kiến của Liên minh Viễn thông quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ các nước tiểu khu vực phát triển công nghệ thông tin và viễn thông.

YX