Đây là hoạt động do Bộ Ngoại giao chủ trì nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nhân quyền Việt Nam-Úc giai đoạn IV (2012-2013).

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền con người và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quyền con người, cải thiện thể chế quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Thứ trưởng cho biết hiện nay các quốc gia đang xây dựng những thể chế quốc gia đa dạng nhằm đảm bảo quyền con người, trong đó có cơ quan nhân quyền quốc gia. Do đó, việc nghiên cứu thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cũng là một phần trong tổng thể công tác tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống luật pháp, tư pháp nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam.

AX