Có 16 tập thể, 60 cá nhân là đồng bào DTTS được tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Ông K’sor Phước (thứ hai từ trái) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại đại hội. Ảnh: M.TRÂN

Ông K’sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cho rằng đời sống đồng bào được nâng cao hơn trước, có thay đổi cơ bản trong phát triển sản xuất, giáo dục, y tế... Ông mong Ninh Thuận tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ là người DTTS, đặc biệt là cán bộ nữ. Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh khoa học kỹ thuật vào sản xuất vùng đồng bào DTTS sinh sống, nâng cao hơn nữa đoàn kết dân tộc...

Đại hội cũng vinh danh những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, dạy con cháu hiếu thảo, hiếu học và bầu chọn 21 cá nhân đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ I sắp đến diễn ra tại Hà Nội.

MINH TRÂN