Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ một vùng biển rộng lớn trên 300.000 km2 qua bảy tỉnh, TP từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, trong đó có các vùng biển và thềm lục địa trọng điểm như khu vực DK1.

Năm 2009, Vùng 2 Hải quân được tặng giấy khen của quân chủng Hải quân; năm 2010 được cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Quân chủng; năm 2011 được tặng cờ thi đua Chính phủ và huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước; năm 2012 được tặng bằng khen của quân chủng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ thăm dò dầu khí; được Chính phủ tặng cờ thi đua vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, 360 tập thể và hơn 2.000 cá nhân được khen thưởng.

MAI TUẤN CƯỜNG