Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, nói: “Khoản cho vay được thông qua nhờ vào quyết tâm của Chính phủ Việt Nam củng cố hoạt động đầu tư công”.

Cho đến nay tất cả các khoản hỗ trợ của WB cho Việt Nam đều từ nguồn tín dụng ưu đãi không lãi dành cho các nước nghèo nhất thế giới.

T.ĐỊNH