Trả lời Pháp Luật TP.HCM bên lề Hội thảo kinh nghiệm xác định vị trí việc làm do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 13-12.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết việc xác định vị trí việc làm là một vấn đề mới và khó để góp phần đổi mới và khắc phục những bất cập trong cơ chế quản lý công chức, viên chức hiện nay cũng như chính sách thu hút nhân tài. Theo ông Tuấn, trước giờ chúng ta có thu hút người tài nhưng không xác định được vị trí việc làm để bố trí, phát huy tài năng của họ phù hợp với công việc đặt ra. Ngoài ra, xác định vị trí việc làm còn là căn cứ để đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức, phục vụ công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. “Từ trước giờ việc xác định biên chế được thực hiện theo cách xin cho, từ dưới đề nghị lên trên phân bổ xuống một cách rất chủ quan nên việc xác định vị trí việc làm cũng sẽ là căn cứ xóa bỏ tình trạng xin cho biên chế hiện nay” - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho rằng thực hiện tốt việc xác định vị trí việc làm sẽ khắc phục được tình trạng đội ngũ cán bộ, công chức thừa những người không làm được việc và thiếu những người làm được việc, đồng thời khắc phục cả tình trạng “sống lâu lên lão làng”. “Bởi vì khi xác định được vị trí việc làm kèm theo đó là bảng mô tả công việc, ai đáp ứng được công việc đó thì sẽ được bố trí vào đó. Hiện nay chúng ta chưa hoàn toàn bố trí người này ngồi vào vị trí công việc này là đúng mà chỉ theo tiêu chuẩn chức danh thôi, còn yêu cầu năng lực ở vị trí công việc đó như thế nào thì chưa làm được” - ông Tuấn phân tích.

Giữa năm 2011, Bộ Nội vụ đã phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch và thực hiện thí điểm tại Bộ Nội vụ cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Kết quả thực hiện, Bộ Nội vụ đã xác định được vị trí việc làm của các đơn vị thuộc khối cơ quan bộ (17 vụ) là 84 vị trí; của khối các cơ quan trực thuộc bộ (tám cơ quan, tổ chức) là 88 vị trí. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ xác định được số biên chế cần có là 1.979 người. Kết quả xác định vị trí việc làm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở khối trung ương là 174 vị trí việc làm; khối cấp tỉnh là 53 vị trí việc làm; và cấp huyện là 13 vị trí việc làm. Từ đó xác định số lượng biên chế cần bổ sung cho ngành là 6.513 người.

THU HẰNG