Tại đây, ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, có kiến nghị cần xây dựng lực lượng DBĐV sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống bởi hiện nay và trong thời gian tới biển Đông còn nhiều biến động.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm khẳng định trong 20 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban ngành đoàn thể từ TP đến quận/huyện, phường/xã/thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Từ đó, để lực lượng DBĐV cơ bản vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức; là lực lượng tin cậy, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu - ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng DBĐV. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Liêm, việc thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV trong thời gian qua còn một số hạn chế: Kinh tế thị trường ảnh hưởng đến công tác xây dựng và huy động lực lượng DBĐV của TP; nhận thức của một số cán bộ các sở, ban ngành đoàn thể còn chưa sâu, chưa thấy hết vị trí tầm quan trọng chiến lược của công tác DBĐV. Trong khi đó, lực lượng DBĐV đông, nhiều người không có việc làm ổn định, phải đi làm xa hay làm trong các doanh nghiệp nên việc quản lý, huy động còn nhiều khó khăn…

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: “Pháp lệnh về lực lượng DBĐV hiện nay và sắp tới nếu nâng lên thành luật lực lượng DBĐV sẽ là những cơ sở pháp lý quan trọng nhất để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai lực lượng DBĐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Vì vậy, ông đề nghị các cấp, ngành, địa phương cùng thực hiện tốt pháp lệnh, tạo điều kiện tốt nhất cho quân nhân dự bị an tâm chấp hành nghiêm lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên.

Nhân dịp này, UBND TP cũng trao tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng DBĐV.