Xây dựng nông thôn mới, có nơi huy động sức dân quá mức
(PLO)- “Một số nơi chạy theo thành tích, huy động sức dân quá mức. Quy định xã hội hóa các nguồn lực để phát triển là đúng nhưng không được phép huy động quá mức trong nhân dân, đặc biệt là dân nghèo” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy vào sáng nay, 30-9, tại hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của nhiều tỉnh, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế của chương trình phải khắc phục ngay như: nhiều nơi chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất của nhân dân mà chỉ chú trọng xây dựng hạ tầng; chạy theo thành tích, huy động xây dựng NTM quá sức dân…

Xây dựng nông thôn mới, có nơi huy động sức dân quá mức - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ một số hạn chế của chương trình xây dựng NTM, trong đó có việc nhiều địa phương huy động sức dân quá mức.

“Một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất của nông dân, anh làm cái gì để đời sống người dân có thể tốt hơn qua xây dựng NTM chứ không phải là hạ tầng nhiều hơn. Hạ tầng thì cần thiết rồi, đủ tiêu chí rồi nhưng người dân, bà con vẫn khó khăn…” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều hạn chế tồn tại như: đời sống văn hóa ở một số bộ phận nông thôn còn nghèo nàn; văn hóa truyền thống bị mai một; rồi vấn đề rác thải, ô nhiễm làm ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường sống của người dân…

Theo đó một lần nữa Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cơ bản nhất, bản chất của xây dựng NTM là: “Làm cho đời sống của người dân tốt hơn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần”.

“NTM phải là nông thôn kiểu mẫu gắn với đô thị hóa đảm bảo xanh, sạch, môi trường. NTM phải là nơi khát vọng khởi nghiệp, thu hút mọi nguồn lực để phát triển. NTMi phải là nơi có thế hệ nông dân mới với trí thức, dám nghĩ, dám làm, có thinh thần khởi nghiệp. Vừa qua ở nông thôn có nhiều người làm tàu ngầm, máy chế biến… có giá trị rất cao. Chứ không phải nông dân là con trâu đi trước, cái cày đi sau” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, hiện cả nước có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 5,9% so với cuối năm 2015. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩnNTM, tăng chín đơn vị so với cuối năm 2015.

Giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là 851.380 tỉ đồng, trong đó ngân sách chiếm 11,6%; còn lại huy động từ người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, tín dụng…

Riêng năm 2016, cả nước huy động được 332.475 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 7.374 tỉ đồng, ngân sách địa phương 23.193 tỉ đồng, còn lại là các nguồn vốn huy động khác.

Về mục tiêu triển khai chương trình giai đoạn 2016-2020, cả nước phấn đấu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn NTM chiếm 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương phấn đấu có ít nhất một huyện đạt chuẩn NTM.

Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã, cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí và cơ bản hoàn thành hạ tầng thiết yếu; thu nhập người dân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015…

Trọng Phú