Chiều 19-6, QH đã biểu quyết thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) với 79,52% đại biểu (ĐB) QH tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ 1-1-2015. 
Điểm mới quan trọng trong lần sửa đổi này là bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (từ Điều 94 đến Điều 100).

Do còn nhiều ý kiến khác nhau về điều kiện mang thai hộ nên QH đã tiến hành biểu quyết riêng về nội dung này. Kết quả có 59,64% ĐB tán thành quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi được áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể điều kiện, nội dung thỏa thuận, quyền và nghĩa vụ các bên chặt chẽ để ngăn ngừa việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Việc mang thai hộ không tính vào số lần mang thai, sinh con khi thực hiện chính sách dân sốkế hoạch hóa gia đình. Người mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.

Một vấn đề nóng quan trọng cũng chính thức được thông qua trong Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi lần này là quy định không cấm hôn nhân đồng giới nhưng Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (khoản 2 Điều 8).

BÌNH MINH