Tối 15-4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 1582/UBND-KGVX triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo chống dịch Covid-19 từ 16-4 - ảnh 1
Một góc trung tâm thành phố Bạc Liêu (Trần Vũ).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị: "Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại thông báo số 155/TB-VPCP, ngày 15-4-2020".
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu "đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này".
Trong khi tại thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyền quyết định cụ thể về các cơ sở, kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa.
Bạc Liêu là tỉnh thuộc nhóm các địa phương có nguy cơ thấp trong đại dịch Covid-19. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhóm nguy cơ thấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 và việc mở cửa lại hoặc duy trì đóng cửa hàng quán do Chủ tịch tỉnh quyết định theo tình hình thực tế của địa phương mình.
Như vậy, với chỉ đạo trên của của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, người dân địa phương vẫn chưa biết được quán cà phê, quán nhậu, quán ăn... có được nhận khách trở lại từ ngày 16-4-2020 hay không.