Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức tại huyện Hàm Thuận Bắc. Ngày 11-10, nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên.

Theo đó, khi kiểm tra việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 45 trường hợp thì có một số trường hợp không có nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy chi bộ nơi công tác; kê khai tài sản chưa đúng. Có sáu trường hợp không đủ chuẩn về ngoại ngữ, bảy trường hợp khác chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, sáu trường hợp không có chứng chỉ quản lý nhà nước…

Chủ tịch huyện bổ nhiệm con rể sai luật - ảnh 1
Trung tâm hành chính huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Ảnh: P.NHUẬN

Đáng chú ý, có trường hợp của ông Cao Xuân Thành vào tháng 5-2015 được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại giữ chức giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Tuy nhiên, một tháng trước (tháng 4-2015), ông Thành bị chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, thời hạn kỷ luật là 12 tháng. “Ông Thành đang trong thời gian thi hành kỷ luật nhưng chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc vẫn ban hành quyết định bổ nhiệm lại là không phù hợp quy định pháp luật” - kết luận thanh tra của Sở Nội vụ nêu.

Đặc biệt, tại Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc có 10 người đang hợp đồng lao động được chủ tịch UBND huyện có quyết định công nhận viên chức không đúng quy định. Trong số 10 người này có ông Lê Quang Phúc được chủ tịch huyện bổ nhiệm làm phó giám đốc BQLDA và giữ chức cho đến nay. Việc bổ nhiệm trên là chưa đúng các quy định pháp luật.

Từ kết luận Sở Nội vụ yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Bắc bãi bỏ quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Phúc làm phó giám đốc BQLDA. Ngoài ra, UBND huyện và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm khắc phục các hạn chế, thiếu sót khác để báo cáo cho Sở Nội vụ chậm nhất ngày 31-1-2020.

Nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM xác nhận ông Lê Quang Phúc là con rể của ông Nguyễn Văn Hoàng (Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc).