Theo đó, UBND thị trấn Cái Nước đã có nhiều vi phạm trong việc xây dựng, thu phí và cho thuê mặt bằng tại chợ trung tâm thị trấn.

Trong những vi phạm được chỉ ra có việc UBND thị trấn Cái Nước lập phương án, trình UBND huyện Cái Nước phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trung tâm thị trấn (giai đoạn 3) vượt quy định hơn 9,6 tỉ đồng. Đơn vị này cũng tổ chức thu phí chợ, thu tiền đóng góp của các tiểu thương với số tiền hơn 9,6 tỉ đồng nhưng không lập biên lai theo quy định.

Trách nhiệm chính đối với các vi phạm là của ông Đặng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước và một số cán bộ khác của thị trấn.

Trước đó, một số tiểu thương đã có đơn tố cáo ông Đặng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau), về những vi phạm tại chợ trung tâm thị trấn Cái Nước. Vào tháng 11-2018, chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã có kết luận nội dung tố cáo nhưng các tiểu thương không đồng tình và tố cáo lên chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.