Chủ tịch nước bổ nhiệm 22 đại sứ
(PL)- Ngày 16-6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định cho 22 đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó Chủ tịch nước đã tiếp thân mật các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước lưu ý các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhận nhiệm vụ vào thời điểm rất quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới. Nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phải có tư duy, cách nhìn mới, “biến nguy thành an”, biến cơ hội, thuận lợi thành hiện thực, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên bàn cờ chiến lược đang thay đổi.

Vì thế cần nắm vững các phương châm: Kiên định mục tiêu tổng quát cho năm năm tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

(Theo chinhphu.vn)