Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh những chiến công thầm lặng, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng cảnh sát PCCC đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới lực lượng cảnh sát PCCC tập trung vào một số công tác trọng tâm: Chủ động, nhạy bén trong điều tra, phân tích, dự báo tình hình cháy nổ; làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.