Chủ tịch nước chúc mừng những kết quả mà ngành kiểm sát đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước cho rằng ngành kiểm sát đã đổi mới các mặt công tác; kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp có dấu hiệu oan, sai, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới ngành kiểm sát tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013. “Vừa qua, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước hết sức quan tâm đến việc đấu tranh chống các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Các ngành tư pháp, trong đó có VKSND Tối cao, phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không chịu bất cứ áp lực của cá nhân, tổ chức nào cản trở công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng...” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.