Chủ tịch nước làm lễ tuyên thệ sẽ được truyền hình trực tiếp
(PLO)- Sắp trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Theo chương trình làm việc, sáng nay, từ 8 giờ đến 8 giờ 30, các đoàn đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.  

Sau 30 phút thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội hiện đang ở hội trường để nghe các báo cáo về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cũng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Sau giờ giải lao sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau khi ban kiểm phiếu được thành lập, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn và các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về việc này.

Từ 15 giờ chiều nay công tác nhân sự sẽ tiếp tục sau khi các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ. Theo kế hoạch, sau khi trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Cuối cùng là Chủ tịch nước tuyên thệ và Lễ này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

CHÂN LUẬN