Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi. Mối quan hệ đặc biệt của hai nước đã được thử thách qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Cũng theo Chủ tịch nước, trên cơ sở những kết quả to lớn của sự hợp tác giữa hai nước thời gian qua về kinh tế, nông nghiệp, GTVT, du lịch…, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước đã thống nhất đặt ưu tiên cao nhất là cùng phấn đấu nâng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào lên tầm cao mới theo phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

“Trong dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào quang vinh, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.