Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào trong những năm qua; nhấn mạnh các chuyến thăm trao đổi có ý nghĩa quan trọng giúp duy trì, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai văn phòng.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai văn phòng tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp này, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.