Ngày 7-10, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng do sai phạm trong việc thi tuyển giáo viên.

Theo đó, liên quan đến sai phạm trong quá trình tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 tại địa phương, Sở Nội vụ căn cứ theo kết luận của thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch và ông Hồ Văn Thịnh - Phó Chủ tịch huyện Trà Bồng.

Sau khi kiến nghị, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật. Đến sáng nay, chủ tịch tỉnh này đã ký quyết định kỷ luật như trên.

Trước đó, tại kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều huyện đã xảy ra sai phạm.

Cụ thể, tại hội đồng thi tuyển huyện Trà Bồng, quá trình làm, in sao, niêm phong, giao nhận đề thi và đáp án không có biên bản thể hiện, không lưu giữ đề thi gốc và đáp án… Do đó, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo huyện này.