(PL)- Ngày 30-10, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức họp báo thông tin về lễ tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ 2019 sẽ diễn ra ngày 2-11 tới đây.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng ban Tổ chức và chính sách Vusta, cho biết căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí, ban tổ chức đã lựa chọn được 112 trí thức từ danh sách đề cử do các hội thành viên của Vusta đưa lên.

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vusta, cho biết: “Năm nay Vusta cố gắng huy động nội lực và đã quyết định mỗi trí thức được tôn vinh ngoài bằng khen, cúp còn thêm phần thưởng 2 triệu đồng. Thực ra việc tôn vinh các trí thức có ý nghĩa lớn hơn nhiều các phần thưởng vật chất”.

Theo ban tổ chức, ngày 1-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gặp gỡ 112 trí thức được tôn vinh lần này.

 

CHÂN LUẬN