Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực QH, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu QH VN Tòng Thị Phóng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 130 nữ đại biểu QH tham dự.

Trong hơn 70 năm qua, các nữ đại biểu QH đã luôn tỏ rõ trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên có chủ tịch QH và ba ủy viên Bộ Chính trị là nữ.

Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng các nữ đại biểu QH đã không ngừng nâng cao bản lĩnh; thường xuyên gắn bó với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri... Nhiều đại biểu nữ đã có những phát ngôn sâu sắc, mạnh mẽ trên diễn đàn QH; đóng góp không nhỏ vào thành công chung trong hoạt động của QH.