Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định VN coi trọng chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc (TQ), đồng thời nhấn mạnh quan hệ ngoại giao, chính trị tốt sẽ mở đường cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển. 

Những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa VN và TQ đã tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên tới hơn 100 tỉ USD.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc bên cạnh các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các tập đoàn, doanh nghiệp đã chú trọng tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục....

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với dân số gần 100 triệu người, VN rất quan tâm tới vấn đề phát triển xanh, tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường…VN luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại VN.