(PL)- Ngày 18-8, chủ trì buổi làm việc giữa các sở, ngành liên quan với các chủ mỏ đá, doanh nghiệp (DN) vận tải trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết ông vừa tới mỏ đá tại xã Hòa Vang và chứng kiến đoàn xe tải dài vô tận. “Không thể để kéo dài tình trạng này. Phải làm ngay con đường công vụ chở đất đá đi riêng và DN phải đóng góp kinh phí” - ông Thơ nói. Ông yêu cầu Sở Xây dựng trong 10 ngày phải thiết kế để có một con đường tốt. Khi DN hết khai thác rồi thì đường đó dành cho dân hưởng vì họ đã chịu hy sinh quá nhiều khi chịu ô nhiễm từ các mỏ đất đá và nỗi lo “hung thần” xe ben.

Ông Thơ cho biết TP đang chỉ đạo Sở TN&MT rà soát lại các DN đã khai thác trước đó cũng như các DN đang khai thác để truy thu những phần mà DN “lạm thu” hoặc thiếu nghĩa vụ với Nhà nước, nếu chây ì sẽ phạt nặng.

LÊ PHI