Chủ tịch Vĩnh Long làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử của tỉnh
(PLO)- Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời làm chủ tịch.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử23 ủy viên. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, và ông Hồ Văn Huân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Chủ tịch Vĩnh Long làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử của tỉnh - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời. Ảnh: HD

Ủy ban Bầu cử tỉnh có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh được sử dụng trong kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 23 và hết nhiệm vụ theo Điều 28 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 25-6-2015.

Ủy ban bầu cử tỉnh được quyền trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

HẢI DƯƠNG