(PL)- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bá Thước, Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lò Văn Xuân (Chủ tịch UBND xã Lũng Cao, nhiệm kỳ 2016-2021) vì có sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phó chủ tịch xã nhận hình thức kỷ luật khiển trách. 

Ngày 3-1, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bá Thước, Thanh Hóa, cho biết việc thi hành kỷ luật này thể hiện sự nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên; riêng cán bộ kiểm lâm, huyện đã báo cáo cơ quan quản lý xem xét.

Trước đó, đầu năm 2018, sau khi kiểm lâm viên địa bàn xã Lũng Cao tham mưu, ông Lò Văn Xuân đã ký quyết định cho một đối tượng khai thác cây gỗ đăng ở bản Cao Hoong. Sau khi cưa hạ cây gỗ, đối tượng này xẻ ra được gần 40 m3 gỗ và nhanh chóng vận chuyển ra khỏi địa bàn.

(Theo vov.vn)