Đây là ý kiến của Sở TN&MT TP.HCM trong công văn gửi Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình (thuộc Trung tâm Chống ngập TP), ngày 15-3.

Sở TN&MT TP cho biết ngày 2-3-2013, UBND TP đã có quyết định về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 (đợt 1) bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn viện trợ phát triển (ODA). Tuy nhiên, qua rà soát thì dự án Trạm xử lý nước thải rạch Suối Nhum do Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình làm chủ đầu tư chưa được giao vốn đợt này. Do đó, theo Sở TN&MT, không có cơ sở để duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung cho dự án này.

HOÀNG NHIÊN