Theo đó, phát hiện một số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và đã chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 17.895 cuộc, trong đó có 1.197 cuộc thành lập đoàn và 16.698 cuộc thanh tra độc lập. Riêng các cuộc thanh tra thành lập đoàn đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 45 tỉ đồng (đã thu hồi 34 tỉ đồng).

Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, UBND TP khẳng định chưa có trường hợp nào. Về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức và viên chức thì trong chín tháng đầu năm cũng chưa có trường hợp tặng quà và nộp lại quà tặng.

Có 1.116 đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra phát hiện bốn trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đã bị xử lý, trong đó ba trường hợp tại Sở Y tế và một trường hợp tại Công an TP.