- Trung tâm Chống ngập TP.HCM cho biết trong công văn gửi UBND quận Thủ Đức, ngày 20-3. Do việc đào hồ chỉ thực hiện thuận lợi trong mùa khô, Trung tâm Chống ngập TP đề nghị quận Thủ Đức nhanh chóng bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công.

TRUNG THANH