Chứng minh nhân dân sẽ được thay thế bằng thẻ căn cước
(PLO)- Chiều ngày 20 -11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua qua dự thảo luật căn cước công dân, trong đó quy định rõ chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người từ 14 tuổi trở lên. Như vậy, người dưới 14 tuổi vẫn sẽ được cấp đăng ký khai như như quy định.

Cụ thể, với tỷ lệ ĐBQH tán thành 76,66%, chiều 20-11 Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Dự thảo Luật Căn cước công dân. Theo đó, từ  ngày 1-1-2016 tới chứng minh thư nhân dân (CMTND) sẽ được thay thế bằng thẻ Căn cước công dân.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật căn cước công dân, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Nguyễn Kim Khoa cho hay, qua thảo luận có ý kiến đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân cho người từ 14 tuổi như dự thảo. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đề nghị chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người trên 14 tuổi.

Trước ý kiến trái chiều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Đoàn thư ký kỳ họp gửi Phiếu xin ý kiến ĐBQH về quy định tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân. Kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy, có 61% ĐBQH nhất trí với loại ý kiến thứ nhất; 27% ĐBQH nhất trí với loại ý kiến thứ hai; 12% ĐBQH có ý kiến khác.

Tiếp thu đa số ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho người từ 14 tuổi trở lên.

Cũng theo ông Khoa, qua thảo luận một số ý kiến đề nghị bổ sung một số thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như tên gọi khác, nhóm máu, tình trạng hôn nhân, một số thông tin về anh, chị, em…; có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về thông tin giới tính, quê quán…; có ý kiến đề nghị phân loại thông tin theo từng nhóm.

Tiếp thu ý kiến trên UBTVQH đã bổ sung quy định về thông tin nhóm máu tại điểm m khoản 1 Điều 9 của dự thảo Luật theo hướng không phải là thông tin bắt buộc mà theo yêu cầu của công dân.


Thành Văn