(PL)- UBND TP.HCM vừa giao UBND các quận, huyện thuộc địa bàn TP thống kê danh sách số lượng, tình trạng sử dụng và các thông tin liên quan đến người sử dụng các loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ (xe “50TĐ”) đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng thời, tìm hiểu thông tin về điều kiện kinh tế hộ gia đình; xác định rõ các hộ này có thuộc trường hợp đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 04/2009 của UBND TP; báo cáo rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý nhằm hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Sở GTVT được giao phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan đánh giá thực trạng sử dụng đối với loại phương tiện trên; đề xuất UBND TP kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở LĐ-TB&XH được giao tổ chức, chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn TP.

THU TRINH