Trước đó, các chuyên gia này đã thực hiện đúng quy định cách ly 14 ngày khi nhập cảnh và được kiểm tra y tế đầy đủ trước khi rời khỏi khu cách ly. 

Dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật Việt Nam và Nhật Bản, các lô vải đạt tiêu chuẩn sẽ được áp dụng những công nghệ bảo quản tân tiến nhất để giữ nguyên hương vị, màu sắc và dinh dưỡng khi xuất khẩu.

Vải thiều được xuất khẩu vào Nhật Bản phải được trồng tại các vườn được Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT kiểm tra, giám sát và cấp mã số vùng trồng. Có 19 mã số vùng trồng được Cục Bảo vệ thực vật lựa chọn đã được phía Nhật Bản chấp thuận.