(PL)- Chiều 18-12, tại TP.HCM đã diễn ra lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM từ Văn phòng QH về UBND TP.HCM.

Việc chuyển giao trên là thực hiện theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Theo nghị quyết này, có 10 tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm, bao gồm Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM và Tiền Giang. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12-2019.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, cho biết quyết định chọn TP.HCM thí điểm vì đây là đơn vị đầu tàu, có tính năng động, sáng tạo cao, khi thực hiện thí điểm sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho cả nước. Ông Phúc lưu ý ngay sau khi hợp nhất, TP cần sớm ổn định tổ chức, có phương án sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt. Sau thời gian thí điểm một năm, các địa phương sẽ tổng kết, báo cáo kết quả trước QH.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết dù thời gian thí điểm không dài nhưng địa phương sẽ chú trọng cơ cấu tổ chức, lựa chọn nhân sự phù hợp để lãnh đạo văn phòng sau khi hợp nhất, xây dựng cơ chế làm việc thích hợp để phát huy tốt nhất vai trò của từng bộ phận, mục tiêu góp phần làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện.

Văn phòng QH cũng có quyết định điều động 11 công chức và ba lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH TP.HCM về UBND TP.HCM.

TÁ LÂM