Chiều 16-12, ông Lê Đình Sơn - Bí Thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (kiểm tra UBND tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1-1-2016 đến 5-12-2016) về công tác phòng chống lũ lụt và thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Ông Sơn nêu các vấn về thủy điện Hố Hô còn thiếu như: Không có tràn chảy nước tự do, hồ không tích trữ được nhiều nước, không có quan trắc trên thượng lưu, không có báo động ở dưới hạ du... "Cho nên thủy điện Hố Hô toàn nóng tay bắt lỗ tai. Nước đổ vô xả gấp vì không xả thì vỡ hồ" - ông Sơn ví von.

Ông Sơn cho rằng vấn đề ở đây là thủy điện Hố Hô xây rồi thì xem có để tồn tại hay không và điều này Bộ Công Thương nên tính. Vì Nhà máy thủy điện Hố Hô nằm trên đất Quảng Bình.

"Bây giờ phải có quan trắc thượng lưu, hạ du, phải có bản đồ ngập lụt và phải có báo động, có diễn tập. Vận hành hồ này (thủy điện Hố Hô) một cách thận trọng" - ông Sơn nói.

Trong tháng 11-2016, Thanh tra Bộ TN&MT ra quyết định xử phạt Nhà máy thủy điện Hố Hô với tổng số tiền 115,5 triệu đồng.

Lí do, Nhà máy thủy điện Hố Hô  có năm vi phạm là: không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hằng năm của hồ chứa theo quy định; không thực hiện chế độ thông báo, báo cáo liên quan đến vận hành công trình; thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước; không thực hiện vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau công trình; không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.