Dưới đây là các hình ảnh hào hùng và xúc động trong đêm Việt Nam chiến thắng mà PV Pháp Luật TP.HCM ghi lại trên nhiều miền của tổ quốc.

Người Hà Nội đổ ra đường

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 1

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 2

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 3

Tại TP.HCM

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 4

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 5

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 6

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 7

Tại TP.Cần Thơ:

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 8

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 9

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 10

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 11

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 12

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 13

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 14

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 15

Tại TP.Đà Nẵng

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 16

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 17

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 18

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 19

Cờ đỏ sao vàng tràn ngập, CĐV hô vang Việt Nam vô địch - ảnh 20