(PL)- Nếu Đảng và Nhà nước không thay đổi chính sách nhân sự, trọng dụng nhân tài, chắc sẽ rất khó khăn.

Giờ chúng ta đang có bao nhiêu thủ khoa ở các trường đại học nhưng không vào được Nhà nước vì hkhông btin ra.

Hc trò ca tôi, tôi csang Harvard hc nhưng không có ai đỗ thkhoa mà li quay vVit Nam. Như Vũ Minh Khương, Nguyn Ngc Anh… đỗ thkhoa xong, vVit Nam nhưng không có chỗ nào làm việc. Họ lại sang Singapore, rồi cuối cùng lại đến Mỹ làm việc. 

Có nhân tài thì mới có thể chế tốt, còn không có nhân tài thì không thể có thể chế tốt. Phải đưa nhân tài vào Nhà nước. Trung Quốc hiện nay đang làm điều này. Nếu người Hoa ở nước ngoài về nước làm việc thì được trả lương xứng đáng. Hay như trong nội các của Obama, có bộ trưởng lương có thể 1 triệu USD/năm nhưng tổng thống Mỹ lương chỉ 400.000 USD/năm. Nhưng họ quan niệm rằng thà trả lương cao cho một người làm được việc còn hơn là trlương thp cho người chbiết phá hoi.

Tôi cho rằng đây là vn đề rt ln ca quc gia và là vn đề quan trng nht. Nếu không thc hin tt thì quốc gia không thể phát triển.

Việc thu hút nhân tài tôi nghĩ cần phải công khai hóa tiêu chí tuyển dụng, quy trình bổ nhiệm cán bộ. Đây là một trong những bước đầu tiên của việc kiểm soát quyền lực như Tổng Bí thư đã nhiu ln nhn mnh. Khi nhân tài vào được bmáy công quyn, những thể chế, chính sách tốt, cơ chế giám sát cũng vì thế mà tốt lên mỗi ngày.

TS VÕ ĐẠI LƯỢC