Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, có chỗ ở ổn định và đã bồi thường xong cho người bị hại nên tòa khoan hồng như trên.

Theo hồ sơ, trước đây Thi chặt cây mãng cầu làm đứt dây điện của nhà hàng xóm là ông Phạm Văn Quốc nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau. Sau đó Thi đã dùng dao chém vào đùi ông Quốc gây thương tật 11,6%.

HÀ NAM